Trang chủ / Download Softwares & Tools support downloading Games

Download Softwares & Tools support downloading Games

Một số Phần mềm và công cụ hỗ trợ download Game
(Some Softwares and Tools support Download Games)

 

Phần mềm hỗ trợ download link Mega (Software supports Mega Link): MegaDownloader

* Vi: Tải phần mềm và sử dụng phần mềm:

– Bạn có thể tìm phần mềm bằng cách nhấn vào các link như sau:  link softonic hoặc link google

+ Mở phần mềm và nhấn vào Add Links (dấu +) hoặc mỗi khi bạn muốn download link mega hãy chạy phần mềm MegaDownloader trước sau đó chỉ cần copy link mega bất kỳ thì cửa sổ làm việc của MegaDownloader sẽ xuất hiện cho bạn download.

* En: How to download with MegaDownloader ?

– First download and install MegaDownloader. if you don’t have it link or link (your antivirus can detect it as a virus, but it’s safe)

+ Run Megadownloader.
+ Click Add Links ( + Button) then copy and paste link mega and click Add Links or when you copy mega links Megadownloader will autorun Add Links window.